I Zlot Motocyklowy Kraśnik Blues Meeting 2018 - Przystanek Dzierzkowice

Bluesowy Zlot Motocyklowy

W dniach 29.06.2018 – 01.07.2018 odbędzie się I BLUESOWY ZLOT MOTOCYKLOWY PRZYSTANEK DZIERZKOWICE, który będzie oficjalnie połączony z IX Ogólnopolskim Festiwalem Bluesowym KRAŚNIK BLUES MEETING 2018 PRZYSTANEK DZIERZKOWICE.

Organizatorem zlotu jest Kraśnickie Stowarzyszenie Motocyklowe SZARŻA, będące jednocześnie Partnerem i Współorganizatorem Festiwalu KBM 2018 Przystanek Dzierzkowice.

Do Waszej dyspozycji oddajemy pole namiotowe, parking na maszyny oraz znakomitą muzykę i wyjątkową atmosferę.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem I Bluesowego Zlotu Motocyklowego KRAŚNIK BLUES MEETING 2018 PRZYSTANEK DZIERZKOWICE.

RegulaminRegulamin

Bluesowy Zlot Motocyklowy Kraśnik Blues Meeting 2018
Przystanek Dzierzkowice

Termin: 29.06.2018 do 01.07.2018.

§ 1

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zlotu, organizowanego w Dzierzkowicach przez Kraśnickie Stowarzyszenie Motocyklowe SZARŻA, zwane dalej Organizatorem.

§ 2

 1. Zlot ma charakter ogólny.
 2. Z treścią niniejszego regulaminu każdy uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w wydarzeniu, a wszyscy wjeżdżający na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin.
 3. Organizator zamieścił regulamin na stronie internetowej www.krasnikbluesmeeting.com. Będzie on również umieszczony i udostępniany wszystkim uczestnikom, przed wjazdem na teren zlotu.

§ 3

 1. Każda osoba pełnoletnia, która okaże się dowodem osobistym może być uczestnikiem zlotu.
 2. Na terenie zlotu mogą przebywać osoby niepełnoletnie, wyłącznie pod opieką swoich rodziców bądź opiekunów przydzielonych przez sąd posiadających pisemny dokument potwierdzający.
 3. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek stosowania się do zaleceń organizatora zlotu, bądź pracownika ochrony, w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa swojego i innych uczestników.
 4. Każda osoba nie przestrzegająca regulaminu zostanie usunięta ze zlotu przez organizatora.
 5. Za nieodpowiednie zachowanie, straty i szkody spowodowane przez uczestników zlotu w stosunku do osób trzecich Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Każda osoba uczestnicząca w zlocie ponosi odpowiedzialność wobec prawa karnego jak i cywilnego za swoje zachowanie.

§ 4

 1. Wysokość opłat określona zostanie w cenniku, który będzie dostępny przed wjazdem na zlot oraz na stronie internetowej www.krasnikbluesmeeting.com.
 2. Rejestracja odbywa się przed wjazdem na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość rejestrującej się osoby.
 3. Każdy z uczestników otrzymuje opaskę, która umożliwia poruszanie się na zlocie.
 4. Brak lub uszkodzenie opaski zlotowej może stanowić podstawę do usunięcia uczestnika z terenu zlotu.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników które nie zostaną wpuszczone na teren zlotu, bez ponoszenia odpowiedzialności oraz podawania powodów, gdyż zlot nie ma charakteru imprezy masowej.
 2. Osobom, które swoim zachowaniem zakłócają porządek zlotu lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren zlotu.
 3. Za osoby, które nie zostały wpuszczone na teren zlotu organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 6

 1. Na terenie zlotu zabrania się rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone do tego przez organizatora.
 2. Na terenie zlotu zabrania się jazdy motocyklem pod wpływem środków odurzających bądź pod wpływem alkoholu.
 3. Każda osoba poruszająca się na motocyklu, zobowiązana jest do jazdy w kasku.
 4. Organizator będzie wskazywał miejsce w którym motocykl ma być zaparkowany.

§ 7

 1. W paradzie motocyklowej mogą uczestniczyć tylko osoby spełniające warunki:
  • uczestników obowiązują kaski ochronne;
  • każda osoba uczestnicząca w paradzie nie może być pod wpływem środków odurzających lub alkoholu;
  • każdy uczestnik parady musi posiadać prawo jazdy, ważną polisę OC oraz ważne badania techniczne motocykla, biorącego udział w paradzie;
  • każda osoba uczestnicząca w paradzie musi stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek (organizator, straż miejska, policja)
 2. Organizator może zabronić uczestnictwa w paradzie osobie, która swoim zachowaniem mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo innych uczestników parady bądź osób postronnych.

§ 8

Osoby biorące udział w zlocie przyjmują do wiadomości, że:

 • nagrywanie;
 • fotografowanie;
 • transmisja;

wizerunku jak i głosu jest równoznaczna z udzieleniem zgody na ich rozpowszechnianie.

Cennik

Pakiet:
wjazd, koszulka, blacha, pole namiotowe – 40 zł.

Niezależnie:

 • Blacha – 15 zł.
 • Koszulka – 30 zł.
 • Pole namiotowe - 10 zł.
Blacha

Wykonanie: www.mccmedale.pl

Koszulka

Wykonanie: www.nadruknakoszulkach.eu

Nr konta do wpłaty

Kraśnickie Stowarzyszenie Motocyklowe SZARŻA:
04 1240 2395 1111 0010 7803 2421

Kontakt

 • Jarosław "Skwarek" Marszałek: 725 229 206
 • Zbigniew "Pacia" Paćkowski: 886 101 777

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularzy tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza je przed wielokrotnym wysłaniem. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]